EkoBroar

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Förfarande för generering av förnybara flytande material och bränslen med användning av ångpyrolys (SE535121)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 12 Apr, 2014 23:49

Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla, till exempel kommunala fasta avfall som innehåller plast, gummi eller biomassa till bioolja som kan användas som bränsle till fordon eller i energianläggningar.

Löser problem med:
Generella miljöproblem som orsakas av ökande mängder avfall och utsläpp från avgaser vid förbränning av bränsle som kommer från olja.

Funktion:
Metoden i patentet är en utvecklad pyrolys och använder sig av högtemperaturånga som gör att biooljan man får har högre kvalitet.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/DkjD2KSq2WHWS3oljenFlQ/SE535121.C2.pdf

Mer om pyrolys och fövätskning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrolys
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rv%C3%A4tskning

”Direkt förvätskning av biomassa. Biomassa kan förvätskas genom pyrolus. Genom kraftig, snabb upphettning av biomassa i frånvaro av syre kan en vätska fås, som oftast kallas för pyrolysolja Den kan användas som bränsle eller som råvara för utvinning av kemikalier Metoder att framställa vätskeformigt biobränsle ur biomassa har av outgrundlig anledning börjat kallas Biomass to liquid även på svenska.

Direkt förvätskning av sorterat avfall. Blandningar av förpackningsplast, till exempel polyeten, polypropen och polystyren, skumgummi, m.m. papper och finmalet träavfall från till exempel byggen, gamla möbler, m.m. kan direkt förvätskas med processer som är under utveckling i bl.a. Tyskland och USA”

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post70