EkoBroar

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Anordning och förfarande vid energibrunn (SE530593)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 29 May, 2014 10:02

Idén som är patenterad är att i en brunn, för till exempel bergvärme öka mängden energi som kan hämtas från brunnen. Det görs genom att helt enkelt ”röra om” grundvattnet i brunnen så att vattnet värmas upp effektivare och därmed mera värme kan överföras vidare till ledningar och senare till byggnaden. En pump används för att ”röra om” vattnet i brunnen.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/YDnYPmKgwTjWS3oljenFlQ/SE530593.C2.pdf  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post82

Anordning och metod för omformning av vågkraft till elektrisk energi (SE536349)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 01 May, 2014 19:42

Handlar om:
En ny konstruktion av ett vågkraftverk.

Tidigare under rubrik ”Svenska Patent” presenterade vi en ”klassiskt” vågkraftverk med en boj som flyter på havsytan och som är kopplad till en generator fastmonterad på havets botten.

Den här konstruktionen har en behållare som kan flyta på havsytan och behållaren har två mindre tankar på varsin sida. Inuti behållaren och tankarna strömmar en vätska. Vågorna gör att ena tanken hamnar högre en den andra och då strömmar vätskan från den behållaren som får högre position till den andra tanken. När vätskan förflyttar sig mellan tankarna passerar den en turbin som driver en generator som kan producera el.


Se hela patentet:
ttp://was.prv.se/spd/pdf/PgXnJ_58OJ3WS3oljenFlQ/SE536349.C2.pdf  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post76

Förfarande för generering av förnybara flytande material och bränslen med användning av ångpyrolys (SE535121)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 12 Apr, 2014 23:49

Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla, till exempel kommunala fasta avfall som innehåller plast, gummi eller biomassa till bioolja som kan användas som bränsle till fordon eller i energianläggningar.

Löser problem med:
Generella miljöproblem som orsakas av ökande mängder avfall och utsläpp från avgaser vid förbränning av bränsle som kommer från olja.

Funktion:
Metoden i patentet är en utvecklad pyrolys och använder sig av högtemperaturånga som gör att biooljan man får har högre kvalitet.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/DkjD2KSq2WHWS3oljenFlQ/SE535121.C2.pdf

Mer om pyrolys och fövätskning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrolys
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rv%C3%A4tskning

”Direkt förvätskning av biomassa. Biomassa kan förvätskas genom pyrolus. Genom kraftig, snabb upphettning av biomassa i frånvaro av syre kan en vätska fås, som oftast kallas för pyrolysolja Den kan användas som bränsle eller som råvara för utvinning av kemikalier Metoder att framställa vätskeformigt biobränsle ur biomassa har av outgrundlig anledning börjat kallas Biomass to liquid även på svenska.

Direkt förvätskning av sorterat avfall. Blandningar av förpackningsplast, till exempel polyeten, polypropen och polystyren, skumgummi, m.m. papper och finmalet träavfall från till exempel byggen, gamla möbler, m.m. kan direkt förvätskas med processer som är under utveckling i bl.a. Tyskland och USA”

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post70

Förfarande för anordnande av rotorblad på ett vindkraftverk, NCC Construction Sverige AB, (SE532927)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 30 Mar, 2014 20:42

Handlar om:
Patentet handlar om att förenkla montering av rotorbladen vid ett vindkraftverk.

Löser problem med:
Man vill bygga högre vindkraftverk eftersom då kan man utvinna mera vindenergi. Problemet är att det finns få mobila kranar som har lyfthöjd över 100 meter. Väntetiden på lämpliga kranar är lång och att lyfta rotorblad med dagens teknik kan orsaka skador på bladen.

Funktion:
Rotornavet har två genomgående hål på var sin sida. En vinsch är monterad uppe på navet. Man vinschar upp rotorbladen men hjälp av vajer som går igenom hålen.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/lErvFLpbvE7WS3oljenFlQ/SE532927.C2.pdf

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post63

Anordning för kylning (SE532237)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 22 Mar, 2014 10:26

Handlar om:
Patentet handlar om att kyla matvaror som förvaras i stora kylrum så att man kan få snabbare och jämnare kylning av varorna samtidigt som man kan spara energi därför att kylningen är inriktad mot varorna och inte mot hela rummet som idag.

Löser problem med:
Långsam och ojämn kylning av matvaror som förvaras i stora kylrum kan orsaka att varorna inte håller lika länge.

Funktion:
Man leder in kalluft genom ställningen som pallar med matvaror är placerade på. I ställningen finns hål så att luften kan blåsas direkt på varorna. I ställningen på andra sidan av pallen finns hål för att suga in luften som har passerat mellan varorna. På så sätt riktas den kalla luften direkt mot varorna så att effektivare kylning uppnås och man slösar inte bort energin på att kyla ett tomt utrymme.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/KFWSMm7P4aPWS3oljenFlQ/SE532237.C2.pdf

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post60

Anordning för transport och förvaring av personbilar (SE535553)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 09 Mar, 2014 09:32

Handlar om:
Patentet handlar om att transportera bilar på ett sätt som sparar plats, energi och miljö.

Löser problem med:
Idag, när nya bilar ska transporteras med, till exempel båt krävs det mycket stora parkeringsplatser för mellanlagring. När bilarna ska lastas på och av behövs stor antal förare som kan parkera om bilarna mellan kajen och båten. Stor risk för skador på bilarna under hela transporten från fabrik till kund.

Funktion:
Flera bilar parkers/placeras vertikalt i en speciell container. Senare kan man lasta på och av hela container på båt, tåg eller lastbil. Bilarna transporteras då skyddade i container och mindre plats krävs för transport.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/Zc5emSXJtpjWS3oljenFlQ/SE535553.C2.pdf

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post55

Kemisk värmepump med fast substans (SE513178)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 02 Mar, 2014 11:04
Handlar om:
Patentet är ett av de första patenten Climatewell tog på kemiska värmepumpar. Detta patent handlar om att förbättra den aktiva substansen (salt, torkmedel) i värmepumpen så att den kan drivas av solenergin och klara av många upprepande cykler.

Löser problem med:
Tidigare använda substanser var inte tillräckligt bra för att göra kemiska värmepumpar effektiva. Svårt att kommersialisera sådana pumpar.

Funktion:
En rad kemiska substanser används, där bland annat koboltklorid som också finns i de små torkpåsarna vi kan hitta i nyköpta skor.


Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/V6hSpT36tQjWS3oljenFlQ/SE513178.C2.pdf

Läs mer om Climatewell och om hur en kemisk värmepump fungerar:

http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=3392

Solvärmen värmer den salthaltiga lösningen i botten som blir alltmer koncentrerad. Fler och fler saltkristaller bildas. Det förångade vattnet tar sig upp i det svalare kärlet där det kondenserar. Vattennivån stiger.

Man skulle kunna säga att saltlösningen ständigt ”vill ha” fler vattenmolekyler eftersom vattnet och det lösta saltet binder starkt varandra. I det övre kärlet förångas därför vattenmolekylerna och transporteras ner till saltlösningen i det undre kärlet där allt fler kristaller går i lösning. Eftersom vattenmolekylerna i det undre kärlet går över från gasform till flytande form frigörs det energi och lösningen blir varm. På samma sätt blir det övre kärlet kallt när vattnet förångas. Man kan jämföra det med att kroppen kyls av när man svettas.

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post52

Vågkraftsaggregat (SE520921)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 16 Feb, 2014 14:48
Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla energin i vågor till elektricitet.

Löser problem med:
Att tidigare försök mad att kommersialisera elproduktionen från vågor misslyckades. Det på grund av att vågkraftverken har i huvudsak varit försöksanläggningar eller används bara för lokal energiförsörjning till navigationsbojar. Vågkraftverken var inte driftsäkra, hade låga verkningsgrad och höga produktionskostnader.

Funktion:
En flytkropp (en boj) flyter på vattenytan. Bojen är förbunden genom en vajer med en speciell generator (en linjärgenerator) som kan omvandla fram och tillbaka rörelse till el. Generatorn är fastförankrad på havsbotten. Vågorna tvingar bojen till att röra sig upp och ner som i sin tur gör att inom generatorn fås en fram och tillbaka rörelse som skapar elektricitet.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/1aDYa48IHJbWS3oljenFlQ/SE520921.C2.pdf

Hur ett sådant vågkraftverk fungerar beskrivs också på www.energikunskap.se, där bilden kommer ifrån.

http://www.energikunskap.se/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vatten/Vagkraft/


  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post50

Värmeisolerande rullgardin (SE426183)

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 08 Feb, 2014 19:32

Handlar om:
Patentet handlar om att förbättra värmeisolering mot fönster genom att rulla ner en specialutformad gardin.

Löser problem med:
Att mycket värme försvinner genom fönster vilket påverkar uppvärmningskostnader negativt.

Funktion:
Rullgardinen består av två skikt transparenta folier som släpper igenom ljus. Gardinen har en ventil för att luft ska kunna komma in mellan folierna och bilda ett isolerande skikt. Luften släps ut när gardinen rullas upp.

Se hela patentet:

http://was.prv.se/spd/pdf/1I0B3GScOUJhSy3t0WW1EA/SE426183.B.pdf

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post47

SE535395 Förfarande och maskin för att möjliggöra att åstadkomma lagring av energi

Dagens Bro - Svenska PatentPosted by EkoBroar 02 Feb, 2014 11:10

Handlar om:
Patentet handlar om att se hushållssopor som resurs som kan paketeras och sparas för användning vid senare behov. Patentet handlar också om att maskinen för sortering och paketering av sopor drivs av vatten från befintliga vattenledningar.

Löser problem med:
Att den stora mängden sopor som vi producerar inte tillgodogörs.

Funktion:
Komposterbara och brännbara sopor separeras från varandra. Senare sker sönderdelning och paketering av soporna i vakuumförpackningar. Maskinen har en turbin och generator som drivs av vattentryck i vattenledningar. Generatorn producerar el som sparas i ett batteri. Elen används vid behov för att driva motorer för sönderdelning och paketering av soporna.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/search?content=SE535395&lang=sv&tab=1&hits=true

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post44
Next »