EkoBroar

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Miljövänligare flygplan

Dagens Bro - TransportPosted by EkoBroar 16 Mar, 2014 09:13

Flygindustrin har satt som mål att minskar den europeiska flygtrafikens utsläpp av koldioxid, kväveoxider och buller med upp till 40 procent fram till 2020. Det genom drastiskt sänkt bränsleförbrukning.

Sex större delprojekt med syfte att utveckla teknik som kan hjälpa att uppnå målet ingår i ett EU-projekt som kallas ”Clean Sky”

Inom Clean Sky genomförs ett delprojekt som kallas "Smart Fixed Wing Aircraft" där Saab bidrar med utveckling av nya vingar. Projektet genomförs i samarbete med flygplanstillverkaren Airbus.

Saab har konstruerat en helt ny typ av flygplansvinge som i längden kan spara stora mängder flygbränsle. Hemligheten är att reducera luftmotståndet till ett minimum, samtidigt som vingen byggs lättare.

Den nya vingen är gjord i kolfiberarmerad komposit. Genom att använda helt nya verktyg har Saab utvecklat vingpaneler utan tillstymmelse till ojämnheter på ytan – inga vågor i materialet, inga skarvar eller nitar. Allt gjutet och härdat i ett stycke med en helt slät och blank yta som förbättrar luftens strömning över vingen, så kallad naturlig laminärströmning, och reducerar uppkomsten av turbulens som i sin tur ökar luftmotstånd och bränsleförbrukning.

2014 kommer den yttre delen av vingen på en Airbus A340 att bytas ut mot en helt ny nio meter lång vingkonstruktion med det nya turbulensfria kompositskalet. Utöver själva vingen utvecklar Saab ett system för energieffektiv styrning av vingklaffar.

http://www.saabgroup.com/en/Campaigns/Visste-du/stories/story05/

http://www.cleansky.eu/content/page/sfwa-smart-fixed-wing-aircraft

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post57

Flytta med lastcykel

Dagens Bro - TransportPosted by EkoBroar 30 Nov, 2013 16:57
Att cykla är det smidigaste sättet att ta sig runt i stan. Nu kan man även fixa flyttlasset med cykel.
Enligt MoveByBike som jobbar med lastcyklar kan man klara uppemot 300 kg och 3 kubikmeter med en släpvagn. Det är alltså, för exempel en stor soffa som kan flyttas med cykel istället för en lastbil.

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post17

Elbilar

Dagens Bro - TransportPosted by EkoBroar 27 Nov, 2013 22:48

En undersökning från Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) visar att 70 % av alla resor med bil i Sverige är kortare än 3 mil, vilket innebär att de resorna kan genomföras med elbilar. För resor inom storstäder borde elbilen vara ett självklart val men så är det inte än. Få laddstationer och behov av fler incitament nämns som orsaker till det svaga intresset för elbilar.

Men det är bara tidsfråga innan elbilar tar över, främst inom tätorter. Elektricitet anses av många vara den framtida ersättningen för fossilbränslen och det pågår mycket forskning inom området. Framför allt forskas det mycket inom området batterier med syfte att kunna öka främst räckvidden för elbilarna.

Idag har vi ca 4,4 miljoner bilar i Sverige. De svenska energibolagen har ett önskemål att runt 600 000 bilar ska vara el eller laddhybrider 2020. Regeringen har satt som mål att fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige 2030 och EU har som målsättning att all trafik inom tätorter ska vara utsläppsfri 2050.

Det finns ganska många biltillverkare som erbjuder elbilar i sina sortiment. Bilarna ser inte längre ut som tråkiga postbilar utan kan se ut som den på bilden visade Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive.


Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholm Stad och Vattenfall för att främja användningen av elbilar och laddhybrider i Sverige. 335 organisationer och företag deltar i upphandlingen, se www.elbilsupphandlingen.se.  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post16