EkoBroar

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Tvättnötter - framtidens tvättmedel?

Dagens Bro - VattenPosted by EkoBroar 01 Jan, 2014 17:27

Tvättnötter har används i både rengörande och i medicinska ändamål i olika delar av Asien sedan lång tid tillbaka. Idag ses tvättnötter som ett miljövänligt alternativ till vanligt syntetiskt tvättmedel och har blivit uppmärksammade i flera europeiska länder. Tendenser finns nu till att de är på uppåtgående även i Sverige.

En snabb koll på nätet visar dock att folk som har använt tvättnötter är oense om de verkligen fungerar eller inte. Därför ska man kanske testa själv för att bilda sig en egen uppfattning.

Länk till ett examensarbete om tvättnötter:

http://stud.epsilon.slu.se/958/1/fredriksson_m_100323.pdf

Artikel hos ”Råd & Rön” om resultatet av ett test man har gjort på tvättbollar och tvättnötter med många intressanta kommentarer:

http://www.radron.se/tester/boende-tradgard--husdjur/tvattbollar/  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post30

Spolning av toaletter med annat än dricksvatten

Dagens Bro - VattenPosted by EkoBroar 27 Dec, 2013 20:35

Enligt Stockholmvatten förbrukar en person cirka 200 liter vatten varje dag, varav 10 liter är till dryck och matlagning. Övrig förbrukning kan vara dusch, tvätt och spolning av toalett. Är det inte synd att spola ner mycket högkvalitativt vatten som det har tagit mycket energi att framställa och leverera?

Det finns alternativa lösningar där avloppsvatten från duschar, handfat och tvättmaskiner kan samlas i en tank för att senare användas för spolning av toaletter.

Första bilden nedan visar hur ett sådant system kan fungera och kommer från www.investinginwater.org. På sidan presenteras också andra intressanta lösningar på hur man kan spara på vatten. Bland annat beskrivs system där regnvatten kan användas för att spola toaletter, se andra bilden.Senare finns det toaletter helt utan vatten som exempelvis förbränningstoaletter eller toaletter där användning av vatten är begränsad jämfört med befintliga toaletter. Sök för exempel på ”urinsorterande toaletter”.

www.water.org kan man läsa om skrämmande fakta relaterade till problem i världen orsakade på grund av dålig tillgång till vatten med bra kvalitet.  • Comments(2)//www.ekobroar.se/#post27

Vatten- och energisnåla duschar

Dagens Bro - VattenPosted by EkoBroar 07 Dec, 2013 11:18

Varje gång vi duschar spolas det ner stora mängder varmvatten.

Vatten- och energisnåla duschar kan vara lösningen på problemet. Tekniken innebär att man jämfört med konventionella duschar, som hela tiden hämtar ”nytt” vatten, kan återanvända och spara över 90 procent av vattenförbrukningen och över 80 procent av energin som går åt att värma vattnet. Förutom energibesparingen får man också högre komfort genom att vattnet håller en jämn temperatur och renas under duschningen.

Orbital Systems har för avsikt att inom två år utveckla ett duschsystem som enkelt kan installeras hos privata konsumenter och ersätta dagens duschsystem i hemmet. Just nu fokuseras utvecklingen främst på system som riktas mot t.ex. idrotts- eller badanläggningar, gym och hotell som har betydligt större vattenförbrukning.

Orbital Systems har fått 300 000 kr från Vinnova inom programmet för nystartade innovativa företag.

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post19