EkoBroar

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Solcellsdrivna papperskorgar och lampor

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 24 Apr, 2014 22:33

Stockholms stad fortsätter att satsa på solcellsdrivna papperskorgar för att minska problem med växande mängder skräp.

”Soldriven papperskorg lagrar skräp precis som en vanlig papperskorg för utomhusbruk. Men tack vare en inbyggd komprimator har den cirka fem gånger så stor kapacitet som andra papperskorgar i motsvarande storlek. Dessutom drivs komprimatorn med elektricitet från solceller på papperskorgens lock. Därmed behövs ingen nätanslutning vilket gör att papperskorgen blir enkel att placera ut. Komprimeringen startar helt automatiskt när någon öppnar luckan och slänger skräp, eller så kan man välja ett annat intervall. Genom komprimeringen kan man göra betydande besparingar eftersom papperskorgen inte behöver tömmas lika ofta.”
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/papperskorg_med_soldriven_komprimator/a775

Vill du veta hur komprimeringen i en papperskorg går till kan du till exempel studera patentansökan US20140041535 ”TRASH COMPACTOR HAVING A LINEAR ACTUATOR”
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2014041535A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140213&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

En annan bra satsning som är relaterad till solceller är de solcellsdrivna belysningslamporna monterade längs vattnet i Fredhäll. Lamporna har ett system som känner av om folk befinner sig i närheten så att lamporna tänds bara när det behövs. Ett sådant system beskrevs i ett tidigare inlägg. Svenska Patent: Anordning för att tända och släcka belysning...

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post73

Flygande vindturbin

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 06 Apr, 2014 21:52


Idén är enkel - istället för att bygga ett torn kan man lyfta upp turbinen med hjälp av en ballong fylld med helium. Fördelen med en sådan turbin är tillgång till starka vindar som uppstår på höjder som är ouppnåeliga för konventionella vindkraftverk.

Enligt Altaeros Energies kan vindturbinen flyttas runt och installeras vid behöv och i svårtillgängliga områden. En ytterligare fördel är att få fågelarter flygel på sådan höjder, vilket skulle minska antal döda fåglar på grund av kollision med turbinbladen.

Företaget bedömer att den mest fördelaktiga höjden är 300 meter, där turbinerna är cirka 65 procent mer effektiva än traditionella vindturbiner.

www.altaerosenergies.com
wikipedia.org/wiki/Airborne_wind_turbine

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post66

Småskalig vindkraft

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 19 Jan, 2014 13:46

På sistone, världen över har det gjorts omfattande satsningar på vindkraftstekniken, främst inom stora turbiner och vindkraftsparker.

Parallellt med de stora vindturbinerna har även små vindkraftverk utvecklats vilket har skapat bra möjligheter till att producera egen el, bidra till en renare miljö och på sikt spara pengar.

Bilden kommer från www.windforce.se. Ett företag som erbjuder moderna små vindkraftverk.

Vindkraftverk är i grunden en ganska enkel konstruktion bestående av vingblad, rotorskiva, generator, någon form av styrfena och styrsystem som kan tillverkas relativt enkelt. Baksidan av det är att det tyvärr finns en mängd av mer eller mindre sämre småskaliga vindkraftverk tillgängliga på marknaden. Därför ska man kanske inte alltid köpa den billigaste varianten.

Hur många blad ska en turbin ha?

En fåbladig turbin med 2-3 blad ger hög topp-effekt vilket är vad tillverkarna säljer på, men den samma ger väldigt dåligt eller ingen el alls när det blåser lite. En fåbladig turbin är också svårkontrollerad då den kan övervarva i hög vind med haverier som följd i värsta fall.

5 blad eller fler medför att turbinen bromsar sig själv i hög vind, detta beror på att den blir för tät för att vinden ska kunna passera genom rotorn. Rotorn blir som en skiva och kan då inte snurra fortare eftersom farten bara ökar så länge vinden passerar. Fler blad ger lägre topp-effekt, men högre vridmoment vid lägre vindhastigheter samt att turbinen bromsar sig själv.

För att veta hur man bäst utnyttjar vinden måste man ta reda på vilka vindhastigheter som är vanligast där vi bor.

I Sverige är medelvinden på 5-7 m/s, men det är oftast inte mer än två dagar i månaden med 12 m/s eller mer. Om man inte bor vid havet där det kan vara något fler dagar med hög vind. (www.windforce.se/vindkraftverk.php)

Vindkraftverk kan kombineras med solfångare och konstrueras så att, för exempel en stuga på landet kan bli helt självförsörjande på el.

Sök på exempelvis ”småskalig vindkraft” eller ”små vindkraftverk” för att hitta leverantörer.

http://www.ecoprofile.se/smaskalig-vindkraft finns en lista på många vindkraftverk med priser, storlekar och effekt. Priserna där börjar från 6 995kr exklusive mast.  • Comments(2)//www.ekobroar.se/#post38

Värme från solen - fortsättning på Solenergi i ditt hus

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 26 Dec, 2013 11:03

Som solcellssystem för elproduktion finns det numera färdig paket med solfångare att installera för att producera gratis värme och varmvatten. Enligt Vattenfall passar standardiserade solfångarpaket bäst för enplanshus som värms upp med direktverkande el. Vid en annan typ av hus eller uppvärmning kan man ta fram lösningar anpassade för specifika förutsättningar och behov. Det är extra lämpligt att investera i solvärme om man bygger nytt eller om vattenberedaren ändå behöver bytas ut likaså om taket behöver renoveras eller bytas.

Med dagens system kan allt varmvatten komma från solen under den soligaste perioden, april – september. Annars kan solfångare täcka hälften av varmvattenbehovet för ett hushåll. Färdigt paket anpassade för småhus kostar från ca 20 000 kr beroende på storlek.

Sök på ”solfångare” för att hitta företag som jobbar med tekniken i Sverige. Även här finns stora energibolag som erbjuder färdiga värmepaket.

En händig hemmafixare kan pröva att bygga sin egen luftsolfångare. Det finns många tips på internet. Se till exempel artikel om en hemmabygd solfångare som togs fram för att bli kvitt med fuktproblem i källaren: www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Niklas-fick-bukt-med-kallarfukten--byggde-egen-luftsolfangare-45905

  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post26

El från solen - fortsättning på Solenergi i ditt hus

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 24 Dec, 2013 09:59

Utvecklingen av solceller går fort framåt. Solceller blir billigare och effektivare. Egentligen är ljusceller eller ljuspaneler en mer korrekt benämning då den andra generationens solceller (tunnfilm) och den tredje generationens solceller (nanoteknik) tar hand om allt ljus. Det innebär att man kan tillgodoräkna allt ljus, inte bara soltimmarna. Exempelvis är antalet ljustimmar ca. dubbelt så många som antalet soltimmar i Stockholmsregionen. Lägre priser på solceller innebär att färdiga system att installera blir också billigare.

Varje hus är unikt och det är många detaljer att sätta sig in i. I grunden är att ju mer solljus som träffar solcellerna desto mer solenergi får man ut. Det som påverkar är bland annat var huset är beläget, i vilket väderstreck solcellerna kan placeras, hur stor takyta som finns och om någon del skuggas.

Förutom de stora energibolagen erbjuder numera andra företag som är specialiserade på solcellssystem färdiga paket med material, installation och anslutningar till nätet. Priserna på färdiga paket varierar allt från ca 20 000 kr till flera hundra tusen beroende på bland annat hur mycket el man vill producera. Söker man på ”solceller” så får man upp flera träffar på företag som jobbar med den tekniken.

Lite annorlunda lösning erbjuder Fasadglas som fokuserar på ljuscellslösningar i fasader.

Bilden kommer från fasadglas.se  • Comments(0)//www.ekobroar.se/#post25

Solenergi i ditt hus

Dagens Bro - EnergiPosted by EkoBroar 16 Dec, 2013 23:09

Inom loppet av bara 10 minuter har solen skickat lika mycket energi över jordens yta som hela mänskligheten förbrukar under ett helt år. Ändå pratas det om energikris och användning av fossila bränslen stadigt ökar. Det låter konstigt men orsaken till det är bland annat att man tänker på solenergin som någonting bara för varma länder och tror inte att det går så bra att producera el eller värme från solen i exempelvis Sverige. Senare måste tekniken förbättras och bli billigare för att kunna konkurrera med andra energikällor men Tysklands exempel, där det satsas mycket på solenergi, visar att det faktiskt går och Tyskland har inte många flera soltimmar per år än Sverige.

Solenergin kan omvandlas till el eller värme i stora anläggningar för storskalig energiproduktion. Det finns intressanta exempel på det som bland annat det spektakulära PS10 Solar Power Plant i närheten av Sevilla som är världens första kommersiella anläggning med ett torn för koncentrerade strålar.

Men finns det enklare soldrivna enheter som kan installeras i en villa eller sommarstuga? Ja, numera finns det faktiskt en del lösningar tillgängliga på marknaden.

Bilderna visar principer för hur man kan producera varmvatten eller el från solen i ett hus. I senare inlägg kommer vi titta närmare på prisläget och hur mycket man kan få ut ur system som finns att köpa i dagsläget.  • Comments(2)//www.ekobroar.se/#post23